Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Tájékoztató a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban

2018-05-14

T Á J É K O Z T A T Ó

a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban

 

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság felvételt hirdet a 2018. szeptember 01-től kezdődő nevelési évre.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki

–         legalább 20 hetes korú

–         3. életévét 2019. augusztus 31-ig tölti be

–         2018. szeptember 1.-je és december 31.-e között tölti be a harmadik életévét, de ebben az esetben a szülőnek/törvényes képviselőnek vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig (2019. 08.31.) a bölcsőde biztosítja.

 

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik 

–         munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)

–         munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,

–         nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,

–         betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

 

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

–         akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

–         akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

–         akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

 

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

–         azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

 

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvétele:

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe. Ellátásuk a szabad férőhelyek függvényében a Városmajor úti bölcsődében vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ott biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:

–         a sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a sajátos nevelési igényét.

 

A bölcsődei felvétel rendje:

 

A jelentkezési lapok igénylése, leadása:

A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot a bölcsődékben, a bölcsődevezetőktől lehet igényelni munkanapokon 8.00-14.00 óra között. A jelentkezési lapon 3 bölcsődét kell megjelölni, a felvételi bizottság ennek figyelembevételével dönt a felvételről.

 

A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat ugyancsak a bölcsődékben, a bölcsődevezetőknek kell személyesen leadni 2018.06.01.-ig munkanapokon 8.00-14.00 óra között.

 

Döntés a felvételről:

Az intézmény igazgatója a bölcsődei felvételek elbírálására bizottságot hív össze, melynek tagjai: fenntartó képviselője, bölcsődevezetők, bölcsődei intézményegység vezető, általános igazgatóhelyettes. A bizottság állásfoglalása alapján meghozott döntésről az igazgató az illetékes tagintézmény vezetővel együtt legkésőbb 2018. június 15.-ig írásban értesíti a szülőket.

 

A Móra Ferenc úti bölcsőde épületét érintő felújítási munkálatok miatt az érintett gyermekek elhelyezése átmenetileg módosulhat.

 

Kérjük a szülőket, hogy a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatos kérdésekkel forduljanak bizalommal a bölcsődék vezetőihez, akik segítségükre lesznek azok megválaszolásában.                                                                                   

                                                                                     

 

Elérhetőségek

 

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság:

5000 Szolnok, Jósika út 4. sz.

Tel, fax: 56/ 422-540

E-mail: ebigszolnok@ebigszolnok.hu

Honlapcím: www.ebigszolnok.hu

 

 

Bölcsődék:

 

Bölcsőde

Bölcsőde címe

Bölcsődevezető

Vezetékes telefon

Jósika úti

Szolnok, Jósika út 4.

Koncz Imréné

56/422-301

Aranyi Sándor úti

Szolnok, Aranyi Sándor út 1.

Kocsis Zoltánné

56423-376

Simon Ferenc úti

Szolnok, Simon Ferenc út 52.

Orosz Sándorné

56/378-404

Kolozsvári úti

Szolnok, Kolozsvári út 17.

Gődérné Héja Anikó

56/378-404

Móra Ferenc úti

Szolnok, Móra Ferenc 12.

Aranyosné

Szabó Ágnes

56/373-906

Városmajor úti

Szolnok, Városmajor út 31.

Földes Józsefné

56/425-973

Temető úti                                      

Szolnok, Temető út 15.

Major Mária

56/414-536

 

 

 

                                                                                                                                   

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság      

 

VISSZA

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app

További hírek

A város fejlesztéseiről tájékoztatták a szolnoki nyugdíjasokat

2018-05-23

A város Idősügyi Tanácsa kibővített ülését tartotta szerdán, az eseményre ezúttal nem csupán a tanács tagjai, hanem a város nyugdíjas klubjainak érdeklődő nyugdíjasai is meghívást kaptak. A téma a városban jelenleg zajló, illetve a közeljövőben megvalósuló szolnoki fejlesztések voltak, az előadó pedig az Idősügyi Tanács elnöke, a város polgármestere Szalay Ferenc.

Felújított tanműhelyben kapnak naprakész tudást a gépiparisok

2018-05-22

A „Gépipari” megújult tanműhelyét adták át kedden ünnepélyesen,  alig néhány hónappal azután, hogy a patinás intézmény falai között modern, a XXI. századi elvárásoknak megfelelően kialakított labort avattak.

Védjük a tőrösdarazsakat!

2018-05-14

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy májustól szeptemberig városunkban is találkozhatnak az óriás tőrösdarázs (Megascolia maculata) és a sötétszárnyú tőrösdarázs (Scolia hirta) csoportjaival.

Ön milyen nevet adna Szolnok címermadarának, a pelikánnak?

2018-05-14

A megyeszékhely címere igen beszédes. A pelikán már a régi időkben is Isten éltető kegyelmét sugallta, amellyel a török idők után újból "feltámasztotta" Szolnok városát.

Hetvenéves a független Izrael Állam

2018-05-11

Izrael Állam függetlenségének 70. évfordulója alkalmából ültettek fát Szolnokon, az egykori zsinagóga mellett.